09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,600,000
 • Bán 5,772,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23065.00
 • AUD17115.21
 • CAD18684.24
 • CHF25750.66
 • CNY3624.65
 • DKK3733.07
 • EUR27942.32
 • GBP32393.24
 • HKD2999.49
 • INR320.04
 • JPY214.80
 • KRW20.97
 • KWD79343.70
 • MYR5492.90
 • NOK2654.48
 • RUB348.74
 • SAR6346.99
 • SEK2726.71
 • SGD17229.26
 • THB709.89
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền