09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23350.00
 • AUD16731.27
 • CAD18391.76
 • CHF24502.60
 • CNY3554.37
 • DKK3404.99
 • EUR25566.40
 • GBP29527.29
 • HKD3004.68
 • INR310.53
 • JPY188.08
 • KRW19.35
 • KWD78822.98
 • MYR5345.02
 • NOK2474.41
 • RUB492.42
 • SAR6417.97
 • SEK2422.27
 • SGD17174.31
 • THB692.30
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền